Risk Advanced Analytics Consulting
Digitālās ekosistēmas attīstīšana, Lēmumu pieņemšanas automatizācija, Datos balstīta risku vadība
 

Starptautiska pieredze 21 valstī

Datu pārvaldība

Datu avoti - iekšējie, ārējie

Datu glabāšana, pieejamība, transformācija

Intgerācija

Biznesa inteliģence

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)

Analītika

Biznesa inteliģence

Biznesa analīze

Biznesa monitorings

Aprakstošā & paredzošā analītika

Prognozēšana

Datu zinātne

Risku vadība

Produkta izveide

Kredītu pārvaldības sistēma

Parādu piedziņa

'Customer Journey'

Pilna cikla risku vadība

Kredītportfeļu vadība

Parādu piedziņa

Uzkrājumu veidošana 'sliktajiem' kredītiem 

Automātiska lēmumu pieņemšana

Datu zinātne

Risku vadības lēmumu pieņemšana - krāpniecības risks, kredītrisks, kredītlimita noteikšana, parādu atmaksa

Cenošanas modeļi

Rezervēšanas modeļi

Pilnīgi automatizēts klienta 'online' reģistrācijas process un klienta novērtēšana (kredītrisks, krāpniecība, KYC, maksātspēja)