Risk Advanced Analytics Consulting
Digitālās ekosistēmas attīstīšana, Lēmumu pieņemšanas automatizācija, Datos balstīta risku vadība
 

Starptautiska pieredze 21 valstī

Datu pārvaldība

Data sources - internal, external

Data storage, access, transformation

Integration

BI

GDPR

Analītika

BI & BA

Business Analysis

Descriptive & prescriptive Analytics

Predictions

Business Analysis

Data Science

Risku vadība

Product development

Loan management system & Collection model development

Customer Journey

Risk management

Portfolio management

Debt Collection

Provisioning

Automātiska lēmumu pieņemšana

Data Science

Pricing Modelling

Reserving Modelling

Risk Decisioning - Fraud, Credit, Limit, Collection

Fully automated onboarding and assessment of customer